Narodowa strategia spójności

Menu główne

Newsletter

Jeśli chcą Państwo zamówić newsletter informa-
cyjny z naszego serwisu, prosimy podać adres e-mail i kliknąć przycisk zapisz.

Szukanie szukaj
Projekt finansowany ze środków EEFR w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013
240834

Aktualności

Obowiązki Beneficjentów RPOWŚ w zakresie kontroli projektów!!!

piątek, 05 grudnia 2008

Instytucja Zarządzająca RPOWŚ przypomina beneficjentom Programu o konieczności informowania o wszczynaniu i wynikach przeprowadzanych w ramach realizacji projektów postępowań o udzielenie zamówień publicznych. W tym celu przygotowane zostały podane poniżej, odpowiednie formularze zgłoszeń, które należy w przypadku wszczęcia rzeczonego postępowania każdorazowo przesłać na adres:

czytaj więcej...

Stanowisko Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, w sprawie projektu powiększenia terenów objętych Europejską Siecią Ekologiczną Natura 2000 w Województwie Świętokrzyskim.

środa, 03 grudnia 2008

W dniu 18 listopada 2008 r.  drogą elektroniczką Przewodniczący Komitetu Monitorującego RPOWŚ 2007-2013 – Marszałek Adam Jarubas, przekazał członkom Komitetu w trybie obiegowym projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Stanowiska Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, w sprawie projektu powiększenia terenów objętych Europejską Siecią Ekologiczną Natura 2000 w Województwie Świętokrzyskim. W wyznaczonym terminie żaden z członków Komitetu nie wniósł uwag wobec zaproponowanego projektu Stanowiska, w związku z czym KM w trybie obiegowym podjął Uchwałę dotyczącą obszarów Natura 2000. Stanowisko wraz z Uchwałą zostanie przekazane do Ministra Środowiska.

czytaj więcej...

Kolejne umowy wstępne podpisane!!!

środa, 03 grudnia 2008

W dniu 27 listopada 2008 roku w Wojewódzkim Domu Kultury miało miejsce podpisanie 28 pre-umów w ramach działania 5.2 „Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007- 2013. Całkowita wartość inwestycji w ramach tych projektów wynosi 48 635 083 mln złotych, natomiast dofinansowanie stanowi kwotę 33 980 907 mln złotych.

czytaj więcej...

Przypomnienie o trwaniu naboru wniosków o dofinansowanie z Działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

poniedziałek, 01 grudnia 2008

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013

OGŁASZA od dnia 01.05.2008  aż do wyczerpania limitu dostępnych środków lub zamknięcia konkursu przez Zarząd Województwa

Konkurs otwarty  nr 1.2.1 na nabór wniosków o dofinansowanie ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa
w ramach

Osi Priorytetowej 1. Rozwój przedsiębiorczości
Działania 1.2. Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw.

czytaj więcej...

Zostań "Krewniakiem Świętego Mikołaja"

poniedziałek, 01 grudnia 2008 domek

„Krewniacy Mikołaja” to kolejna z akcji organizowanych przez Klub Honorowych Dawców Krwi działający w Urzędzie Marszałkowskim. 4 grudnia w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach nasze Koleżanki i Koledzy będą honorowo oddawać krew. Ten drogocenny dla życia dar otrzymają mali pacjenci przebywający na oddziałach szpitalnych naszego regionu.

czytaj więcej...

Polskie tłumaczenie nowego przewodnika Komisji Europejskiej do przygotowania analizy kosztów i korzyści dla projektów inwestycyjnych na lata 2007-2013

czwartek, 27 listopada 2008

Przewodnik do Analizy Kosztów i Korzyści projektów inwestycyjnych. Fundusze strukturalne, Fundusz Spójności oraz Instrument Przedakcesyjny stanowi pomoc zarówno dla potencjalnych beneficjentów przygotowujących dokumentację dla projektów inwestycyjnych, w tym w szczególności studia wykonalności, jak również dla instytucji oceniających wnioski o dofinansowanie. Jego niewątpliwą zaletą jest nie tylko przedstawienie metodologii analizy kosztów i korzyści, ale również zaprezentowanie zarysu analizy projektów według różnych sektorów oraz studiów przypadków.

czytaj więcej...

Projekt PFRS "Zakochaj sie w funduszach europejskich" w województwie świętokrzyskim

czwartek, 27 listopada 2008

Zakończona została rekrutacja szkół i placówek oświatowych do projektu „Zakochaj się w funduszach europejskich” realizowanego przez Polską Fundację im Roberta Schumana w ramach konkursu dotacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Projekt ma na celu pokazanie młodym ludziom oraz społecznościom lokalnym, że fundusze europejskie są dostępne także w ich regionie, przyczyniając się w wymierny, konkretny sposób do rozwoju ich najbliższego otoczenia. W ramach projektu grupy młodzieży przeprowadzą monitoring wykorzystania funduszy europejskich w ich regionie (grudzień-luty 2008), następnym etapem będzie organizacja Festynu Europejskiego promującego wyniki monitoringu (marzec-maj 2009).

czytaj więcej...