Narodowa strategia spójności

Menu główne

Newsletter

Jeśli chcą Państwo zamówić newsletter informa-
cyjny z naszego serwisu, prosimy podać adres e-mail i kliknąć przycisk zapisz.

Szukanie szukaj
Projekt finansowany ze środków EEFR w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013
07125

Aktualności

Metodologia obliczania kosztu nabycia nieruchomości niezabudowanej do wysokości 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu

piątek, 11 kwiecień 2008

Metodologia obliczania kosztu nabycia nieruchomości niezabudowanej do wysokości 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu

czytaj więcej...

Wyjaśnienie dotyczące stosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych względem Kościołów i Związków Wyznaniowych

piątek, 11 kwiecień 2008

Wyjaśnienie dotyczące stosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych względem Kościołów i Związków Wyznaniowych

czytaj więcej...

WYJAŚNIENIE DO ANALIZY EKONOMICZNO - FINANSOWEJ (STUDIUM WYKONALNOŚCI) - dla Działań 3.1 i 3.2

czwartek, 10 kwiecień 2008

WYJAŚNIENIE DO ANALIZY EKONOMICZNO - FINANSOWEJ (STUDIUM WYKONALNOŚCI) - dla Działań 3.1 i 3.2

czytaj więcej...

Szkolenia dla potencjalnych Beneficjentów RPOWŚ - przedsiębiorcy

czwartek, 10 kwiecień 2008

Szkolenia dla potencjalnych Beneficjentów RPOWŚ - przedsiębiorcy

czytaj więcej...

Konferencja otwierająca Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego

czwartek, 10 kwiecień 2008

Konferencja otwierająca Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas zaprasza...

czytaj więcej...