Narodowa strategia spójności

Menu główne

Newsletter

Jeśli chcą Państwo zamówić newsletter informa-
cyjny z naszego serwisu, prosimy podać adres e-mail i kliknąć przycisk zapisz.

Szukanie szukaj
Projekt finansowany ze środków EEFR w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013
07127

Aktualności

Pomoc publiczna w programach operacyjnych 2007-2013. Poradnik dla administracji publicznej.

czwartek, 27 marzec 2008

Pomoc publiczna w programach operacyjnych 2007-2013. Poradnik dla administracji publicznej. (/userfiles/poradnik.pdf)

czytaj więcej...

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego

czwartek, 27 marzec 2008

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego dla:

 

Działania 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym j

Działania 3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej

czytaj więcej...

Zalecenia dla beneficjentów funduszy Unii Europejskiej dotyczące interpretacji przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

środa, 26 marzec 2008

Wydane zostały Zalecenia dla beneficjentów funduszy unijnych dotyczące interpretacji ustawy Prawo zamówień publicznych. Znajdują się tam wskazówki, w jaki sposób stosować obecnie obowiązującą ustawę Prawo zamówień publicznych, aby działać w możliwie najszerszym zakresie w zgodzie z prawem UE.

czytaj więcej...

Instytucja Zarządzająca RPOWŚ w załączeniu przekazuje projekt Analizy Ekonomiczno-Finansowej (Studium wykonalność) jako załącznik do wniosku o dofinansowanie projektów dla Osi 2, 3, 4, 5 i 6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego

czwartek, 13 marzec 2008

Instytucja Zarządzająca RPOWŚ w załączeniu przekazuje projekt Analizy Ekonomiczno-Finansowej (Studium wykonalność) jako załącznik do wniosku o dofinansowanie projektów dla Osi 2, 3, 4, 5 i 6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 (pobierz).

czytaj więcej...