Narodowa strategia spójności

Menu główne

Newsletter

Jeśli chcą Państwo zamówić newsletter informa-
cyjny z naszego serwisu, prosimy podać adres e-mail i kliknąć przycisk zapisz.

Szukanie szukaj
Projekt finansowany ze środków EEFR w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013
242433

Aktualności

NOWA interpretacja wskaźnika oszczędności czasu

poniedziałek, 07 kwietnia 2008

WAŻNE Interpretacja Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na temat obliczania wskaźnika oszczędności czasu przejazdu w Euro (pobierz)

czytaj więcej...

Metodologia obliczania wskaźnika oszczędność czasu (w euro)

piątek, 04 kwietnia 2008

Instrukcje oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych dla dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Instrukcje zostały przygotowane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Dokumenty te są obowiązkowe przy opracowywaniu Analizy Ekonamiczno - Finansowej (Studium Wykonalności) dla projektów drogowych zgłaszanych w ramach Działań 3.1 i 3.2 RPOWŚ 2007-2013 oraz obliczania wskaźnika Oszczędność czasu (w euro) na nowowybudowanych i zmodernizowanych drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych (w przewozach pasażerskich i towarowych) obowiązkowego dla tego typu projektów.

czytaj więcej...

Pomoc publiczna w programach operacyjnych 2007-2013. Poradnik dla administracji publicznej.

czwartek, 27 marca 2008

Pomoc publiczna w programach operacyjnych 2007-2013. Poradnik dla administracji publicznej. (/userfiles/poradnik.pdf)

czytaj więcej...

Zalecenia dla beneficjentów funduszy Unii Europejskiej dotyczące interpretacji przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

środa, 26 marca 2008

Wydane zostały Zalecenia dla beneficjentów funduszy unijnych dotyczące interpretacji ustawy Prawo zamówień publicznych. Znajdują się tam wskazówki, w jaki sposób stosować obecnie obowiązującą ustawę Prawo zamówień publicznych, aby działać w możliwie najszerszym zakresie w zgodzie z prawem UE.

czytaj więcej...